Het paard als leermeester

  • Het paard weerspiegelt de ziel, oftewel de emoties van de cliënt. Daardoor kunnen de eigen emoties herkent worden en leert de cliënt hoe zijn gedrag over komt op andere mensen.
  • De cliënt leert verantwoordelijk te zijn voor een levend wezen en er zorg voor te dragen.
  • Veel cliënten zien het paard als hun beste vriend. Een paard doet zich niet anders voor als het is, is altijd eerlijk en bovendien communiceert een paard eenduidig. Dit creëert duidelijkheid voor de cliënt.

Bovengenoemde punten worden gebruikt tijdens de begeleiding van de cliënten. Ze leren door middel van de paarden hoe ze met andere mensen om moeten gaan. Ook leren ze hun eigen emoties beter kennen. Dit proces wordt ondersteund door ervaren begeleiding.

Cliënten zonder ervaring of cliënten die zelfs bang zijn voor paarden worden niet gedwongen tot de omgang met de paarden. Uit eigen ervaring is gebleken dat de aantrekkingskracht van de paarden ook voor deze mensen groot is en zij op een gegeven moment steeds meer zelf het contact met de paarden opzoeken.

DSC_3181